HomeKalendář akcíČlenská schůze ČSCHVK

Členská schůze ČSCHVK

17.03.2019 11:00 - 17.03.2019 14:00 (Restaurace Sokol, Rudná u Prahy)

Členská schůze ČSCHVK

Typ akce: členská schůze

Místo konání

Jméno místa: Restaurace Sokol

Město: Rudná u Prahy, 252 19

Adresa: Masarykova 16/82

Podrobný popis

Členská schůze ČSCHVK se koná v neděli 18. března 2018 od 11:00h v Rudné u Prahy. Stávající členové obdrží oficiální pozvánku v e-mailu.

Využijte svého práva rozhodovat o způsobu fungování ČSCHVK a setkejte se s ostatními přáteli velšských plemen. Těšíme se na shledání s Vámi.

Adresa:
Restaurace Sokol
Masarykova 16/82
252 19 Rudná u Prahy

Program

Program 2018

• Zpráva o činnosti 2017

• Hospodářský výsledek 2017 a rámcový rozpočet 2018 – projednání a schvalování

• Plán akcí na rok 2018

• Doplňující volby do Předsednictva ČSCHVK (1 člen) a do Rady Plemenné knihy (1 člen)

• Volba delegátů na VH ASCHK ČR 

• Výběr dosud neuhrazených členských příspěvků na rok 2018 (300,-/200,- Kč)

• Diskuze a různé.

Oběd průběžně.

Organizátor

Český svaz chovatelů velšských koní z.s.

© 2011 - Český svaz chovatelů velšských koní