HomeKalendář akcíČlenská schůze ČSCHVK

Členská schůze ČSCHVK

17.03.2018 11:00 - 17.03.2018 14:00

Členská schůze ČSCHVK

Typ akce: členská schůze

Podrobný popis

Členská schůze ČSCHVK se koná v sobotu 17. března 2018. Stávající členové obdrží oficiální pozvánku v e-mailu.

Využijte svého práva rozhodovat o způsobu fungování ČSCHVK a setkejte se s ostatními přáteli velšských plemen. Těšíme se na shledání s Vámi.

Program

Program 2018
• Zpráva o činnosti 2017
• Hospodářský výsledek 2017 a rámcový rozpočet 2018 – projednání a schvalování
• Plán akcí na rok 2018
• Volba delegátů na VH ASCHK ČR 
• Výběr dosud neuhrazených členských příspěvků na rok 2018 (300,-/200,- Kč)
• Diskuze a různé.
Oběd průběžně.

Organizátor

Český svaz chovatelů velšských koní z.s.

© 2011 - Český svaz chovatelů velšských koní