HomeVýkonnostní zkoušky

Výkonnostní zkoušky

2018

Další termín pro složení Výkonnostních zkoušek velšských plemen pony a kob je neděle 17. června 2018 při Mezinárodním šampionátu Welsh Pony & Cob v Hradci Králové. Pravidla pro konání výkonnostních zkoušek najdete níže. V případě úspěšného složení Výkonnostních zkoušek a získání min. 8,0 bodů se může 4-7letý hřebec či 4-7letá klisna dostat do tzv. Akceleračního programu (AP), a získat tím přes ASCHK ČR nárok na státní dotaci v případě využití takového koně v chovu v české PK. Čtyřleté klisny navíc získávají další jednorázový státní příspěvek. 

PŘIHLÁŠKA na Výkonnostní zkoušky 2018 bude k dispozici v květnu. Uzávěrka přihlášek: 11. června 2018. Pravidla viz níže. Výkonnostní zkoušky velšských plemen pony a kob 2018 posuzuje rozhodčí a zástupce ČSCHVK.

Kontakt: Ing. Mgr. Markéta Píšová, PhD, maky.m@seznam.cz 


 


 
PRAVIDLA PRO KONÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH ZKOUŠEK

velšských plemen pony a kob

Výkonnostních zkoušek se mohou zúčastnit 4-7letí hřebci a 4-7leté klisny.

Zkoušky se mohou provádět jako:

- Zkouška pod sedlem,

- Zkouška v zápřeži.


Obě zkoušky jsou si rovnocenné.

Výkonnostní zkoušky posuzuje:

a) Sedlové disciplíny posuzuje rozhodčí s licencí ČJF, resp. FEI pro sedlové disciplíny,

b) Zápřahové disciplíny posuzuje rozhodčí s licencí ČJF, resp. FEI pro zápřahové disciplíny.

Na výkonnostní zkoušky může dohlížet delegát Rady PK, který má poradní hlas.

1. ZKOUŠKA POD SEDLEM

Zkouška pod sedlem se skládá ze skokové zkoušky pod sedlem a drezurní zkoušky pod sedlem.

Pro tuto zkoušku jsou klisny a hřebci rozděleni do 3 skupin podle KVH:

1) do122 cm(ZLPS = základní lehký parkur výškové kategorie S),

2) 123 –135 cm(ZLPA = základní lehký parkur výškové kategorie A),

3) 136 cma vyšší (ZLPB = základní lehký parkur výškové kategorie B).

a. Skoková zkouška pod sedlem

Pravidla: Pravidla pony vydaná ČJF (v aktuálním znění) s eventuálním doplněním Radou PK.

Parkur stupně ZL: 8 překážek s jednou distancí a jednou kombinací; jedno kolo.

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Technika skoku

2. Jezditelnost

3. Ochota k překonávání překážek

4. Ovladatelnost

 

Technické podmínky stavby parkurů pro pony:

 

výška skoků

v cm, tolerance

vícebradlí

šířka

oxery

šířka

vodní

příkop

počet

překážek

rychlost:

haly -otevřená

kolbiště

kombinace

2 cvalové

skoky

ZLPS

60 + 5

60–70

50–60

100

8

275 – 300

8,7 – 9,7

ZLPA

70 + 5

70–80

60–70

100

8

275 – 330

9 – 10

ZLPB

80 + 5

80–90

70–80

100–150

8

300 – 350

9 – 10,5

 

Vysvětlivky k tabulce:

ZLPS = základní lehký parkur výškové kategorie S, tj. do 122cm

ZLPA = základní lehký parkur výškové kategorie A, tj. 123cm – 135 cm

ZLPB = základní lehký parkur výškové kategorie B, tj. 136 cm a vyšší


b. Drezurní zkouška pod sedlem

Obdélník 20 x 40 m, drezurní úloha ČJF č. P2 (čtená)

Pravidla: Pravidla pony vydaná ČJF (v aktuálním znění).

Důraz je kladen na prostornost chodů, jezditelnost, pracovitost, klid, temperament a

ochotu přijímat pomůcky.

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Krok

2. Klus

3. Cval

4. Jezditelnost

ČJF Drezurní úloha P2

 

Obdélník 20 x 40 informativní čas: 3 min 30 sek

Místo

Cvik

Hodnocení

1.

A

X

C

Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku

rovnost vjezdu, přechod do a ze zastavení, ohnutí v obratu, pravidelnost

2.

H-K

Od stěny ke stěně

postavení a ohnutí,

pravidelnost, přesnost

3.

A

X

C

Velký kruh
Kruhy změnit
Přímo

přesnost, ohnutí, pravidelnost

4.

M-F

Od stěny ke stěně

postavení a ohnutí,

pravidelnost, přesnost

5.

A

 

K-B

Stát, nehybnost 4 sekundy

Středním krokem vchod
Změnit směr

zastavení, nehybnost,
přechody, pravidelnost

6.

M

C

C

Pracovní klus
Pracovní cval, velký kruh 1x kolem
Pracovní klus

přechody, pravidelnost
vskok do cvalu, ohnutí,
přesnost

7.

H-F

F

Změnit směr, prodloužit kroky
Pracovní klus

přechody, pravidelnost, prodloužení

8.

A

A

C

Pracovní cval, velký kruh 1x kolem

Přímo

Pracovní klus

přechody, pravidelnost,

vskok do cvalu, ohnutí,

přesnost

9.

M-K

K

Změnit směr, prodloužit kroky

Pracovní klus

přechody, prodloužení, pravidelnost

10.

A

X

Ze středu

Stát, pozdrav

ohnutí v obratu, rovnost,

přechod, zastavení

 

Odjezd volným krokem v A

 


2. ZKOUŠKA V ZÁPŘEŽI

Zkouška v zápřeži se skládá ze zkoušky pracovitosti, drezurní zkoušky v zápřeži a parkuru v zápřeži.

Zkouší se ve dvojspřeží, případně jednospřeží ve dvou ojích. Ve dvojspřeží nesmí být zapřažený kůň, který již zkoušku úspěšně složil.

Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny.

 

a. Zkouška pracovitosti

3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na100 mdlouhé dráze.

Zkouška se provádí v lehké zápřeži:

- Dvojspřeží - 2 osoby

- Jednospřeží - 1 osoba

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Mechanika

2. Ochota

3. Připravenost

 

b. Drezurní zkouška

Zkouška zaměřená na mechaniku pohybu, ovladatelnost a ochotu přijímat pomůcky.

Obdélník 40 x80 mnebo 40 x100 m.

Drezurní úloha FEI č. 2 (zpaměti).

Pravidla: Pravidla FEI pro jízdu spřežení (v aktuálním znění).

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. mechanika pohybu

2. ovladatelnost

3. ochota přijímat pomůcky

ČJF Drezurní úloha č. 2 1988

Obdélník 80 x40 mnebo 100 x40 m.

1. A Vjezd v pracovním klusu

X Stát, pozdrav

vedení na rovné čáře, postavení na oprati

 

2. XCMBFAK Shromážděný klus, na pravou ruku

kmih, pravidelnost, shromáždění

 

3. KXM Prodloužený klus

Prodloužení, pravidelnost

MCH Shromážděný klus

HXF Prodloužený klus

FAX Shromážděný klus

kmih, přechody

 

4. XG Krok na oprati

pravidelnost, kmih

G Stát – nehybnost 10 sek.couvání, nehybnost, přímo

 

5. GCHXF Krok na oprati

pravidelnost, kmih

 

6. FAKEHC Shromážděný klus

C Kruh (průměr 20m)

postavení, přesnost provedení figury

 

7. CM Shromážděný klus

MF Od stěny ke stěně (vrchol10 m kolmo k bodu B), vedení jednou rukou

FAD Pracovní klus, od F vedení libovolné

kmih, pravidelnost, postavení, přesnost provedení figury, přechod do pracovního

klusu

 

8. D Kruh vpravo a následně kruh vlevo (průměr obou kruhů20 m)

pravidelnost, postavení, přestavení při změně kruhu, přesnost provedení figury

 

9. DXG Prodloužený klus

G Shromážděný klus

prodloužení, pravidelnost, kmih, přechody

 

10. C - A Vlnovka o 5 obloucích ( 3 na malém obdélníku) se začátkem na levou ruku

postavení, kmih, pravidelnost, přesnost provedení figury

 

11. DXG Prodloužený klus

G Stát, pozdrav

prodloužení, pravidelnost,přechody, nehybnost,přímost

 

Opuštění obdélníku v klusu


 

c. Parkur v zápřeži

Pravidla: Pravidla FEI pro jízdu spřežení (v aktuálním znění)

Povolena jsou libovolná kola kočáru.

Předepsaná rychlost: 250 m/min.

Šířka branky: +30 cm.

Parkur pro zkoušku v zápřeži má 9 překážek s jednou kombinací.

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Přesnost průjezdu překážkami

2. Ovladatelnost

 

Plánek parkuru pro výkonnostní zkoušky spřežení (do překážky číslo 9)

Kolbiště

 

3. Výsledná známka

Výsledná známka zkoušky se vypočte následovně:

1. u každé části zkoušky se vypočte průměrná výsledná známka,

2. výsledné známky jednotlivých částí zkoušky se sečtou,

3. u sedlové zkoušky se výsledek vydělí dvěmi, u zkoušky v zápřeži se vydělí třemi.

 

4. Úspěšné složení výkonnostních zkoušek

Pro úspěšné složení výkonnostní zkoušky musí být dosaženo výsledné známky minimálně 6,1 bodů, přičemž žádná část zkoušek nesmí být hodnocena známkou pod 5,0 bodů. Výsledná známka bude součástí plemenné hodnoty jedince, která se zaznamená do potvrzení o původu koně.

 


 

Minulé ročníky ...
2014

PŘIHLÁŠKA NA VZ 2014

V roce 2014 bude možné Výkonnostní zkoušky pro koně velšských plemen pony a kob složit v neděli 22. června 2014 při Mezinárodním šampionátu Welsh Pony & Cob v Hradci Králové nebo v srpnu při XVII. Národní výstavě velšských plemen pony a kob v Plasích. 


 

2013
Výsledky 23.06.2013
Jméno koně Sekce Majitel Hodnocení
Angelis Blueberry  WPBR Monika Bilinská 8,1
Taraco Bendigo Wcob Milada Macháčková 7,8
Limetree Precious WCob Kateřina Dietiová 7,5
Arvalon Honey Bee  WpC Kateřina Dietiová 6,57
Cwrthafarn Crystal Queen WCob Markéta Šedivá nezúčastnila se
Vazan Cymro Du Wcob Mahulena Richterová 8,75
Honey Bee´s Jomingo WpC Ladislav Procházka 8,4
Perrygrove Elizabeth WpC Ladislav Procházka 7,5

Fotogalerie 23. 06. 2013  - Jezdecké hry a Výkonnostní zkoušky welsh pony a cob (Monika Morávková)

Další termín pro složení Výkonnostních zkoušek velšských plemen pony a kob je při MŠ WP&C, v neděli 23. června 2013 od 10:00h v areálu Hradeckého jezdeckého klubu (Hradec Králové). Tentokrát posuzuje Ing. Otakar Vondrouš (národní rozhodčí ČJF, č. licence F 0483).

17. 3. 2013: Nyní si již můžete stáhnout PŘIHLÁŠKU (doc)!

Poplatek za Výkonnostní zkoušky je stanoven na 200 Kč (nevratná záloha spojená s výdaji na konání VZ). Poplatek za konání VZ uhraďte do data 31. 5. 2013 na účet ČSCHVK, číslo 206665411/0300. Zpráva pro příjemce: Příjmení majitele + VZ 2013. Přihlášky prosím zasílejte do pátku 31. 5. 2013  e-mailem na maky.m@seznam.cz nebo poštou na: Markéta Píšová, Petrovice 31, 517 21 Týniště nad Orlicí. Mobil: 731 575 565.

Seznam přihlášek na neděli 23. 6. 2013:

Jméno koně Datum narození Sekce Majitel KVH Zkouška
Angelis Blueberry  17.4.2009 WPBR Monika Bilinská   Pod sedlem
Taraco Bendigo 29.4.2008 D Milada Macháčková   Pod sedlem
Limetree Precious 2.6.2009 D Kateřina Dietiová 147 Pod sedlem
Arvalon Honey Bee  23.5.2007 C Kateřina Dietiová 132 Pod sedlem
Cwrthafarn Crystal Queen 19.6.2006 D Markéta Šedivá   Pod sedlem
Vazan Cymro Du 1.7.2005 D Mahulena Richterová 153 V zápřeži
Perrygrove Elizabeth 19.4.2006 C Alena Procházková   V zápřeži
Honey Bee's Jomingo 8.5.2009 C Ladislav Procházka (držitel)  129 V zápřeži


V případě, že jste přihlásili koně na Výkonnostní zkoušky, ale v seznamu není, prosím kontaktujte Markétu Píšovou (viz výše) nebo napište na info@welsh-cz.info. 

V případě úspěšného složení Výkonnostních zkoušek a získání min. 8,0 bodů se může 4-7letý hřebec či 4-7letá klisna dostat do Akceleračního programu (AP), a získat tedy státní dotaci v případě využití v chovu v české PK. Čtyřleté klisny navíc získávají další jednorázový státní příspěvek. 

Aktuální situace (jaro 2013) je ovšem taková, že nejsou naplněny jednotlivé kapitoly národních dotací. Tento stav se může v průběhu roku změnit, přesto však musíme být připraveni "na nejhorší" a prezidium ASCHK připravuje krizový scénář financování, který předloží Kolegiu zástupců a Valné hromadě.  (Zdroj: ASCHK ČR)


 
2012

V roce 2012 se Výkonnostní zkoušky pro velšská plemena pony a kob konaly v pátek 7. září při Koních v Akci v Pardubicích. Organizátorka: Ing. Markéta Píšová. Tentokrát je hodnotili Ing. Eva Sobotková, Ph.D. a Ladislav Procházka. 

Zpráva o výkonnostních zkouškách WP&C 2012 (+ foto)

Seznam přihlášek na Výkonnostní zkoušky WP&C 2012 (7. září 2012):

Přihlášky:

Sedlo

Arleta (WPBR) 

Feleena Kirké (WPBR)

Arvalon Golden Meredith (D)

+Šeron (WPBR) (dohláška)

Odhlášky:

Zápřež 

Bohemian CZ Ffion (sekce B)

Bohemian CZ Melangell (sekce B)

Markeres Bart (sekce B)

© 2011 - Český svaz chovatelů velšských koní